Реклама
12 Янв 2019

АО «Евроазиатская энергетическая корпорация»


Акционерное общество «Евроазиатская энергетическая корпорация» объявляет итоги открытого тендера по монополии на закуп АЛЮМИНИЯ СУЛЬФАТА 16% ВС ГОСТ 12966 для нужд электростанции АО «ЕЭК», проведенного 11 января 2019 г. по адресу: 140102, Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Аксу, здание УОП.
Победителями тендера признаны:
АЛЮМИНИЯ СУЛЬФАТ 16% ВС ГОСТ 12966 – ТОО «Мультисервис», 140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, промзона Центральная 1916, с суммой 37 187 182,33 тенге (без НДС).

«Еуроазиаттық энергетикалық корпорациясы» акционерлік қоғамы 140102, Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Ақсу қаласы, УОП ғимараты мекенжайы бойынша 2019 жылдың 11 қаңтарында өткізілген «ЕЭК» АҚ электр станциясының қажеттіліктері үшін АЛЮМИНИЙ СУЛЬФАТЫН 16% ВС МЕМСТ 12966 сатып алуға монополия бойынша ашық тендердің қорытындысын жариялайды.
Тендердің жеңімпазы болып танылған:
АЛЮМИНИЙ СУЛЬФАТЫ 16% ВС МЕМСТ 12966 – «Мультисервис» ЖШС, 140000, Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Павлодар қаласы, Орталық өнеркәсіптік зона 1916, сомасы 37 187 182,33 теңге (ҚҚС-сіз).
Количество показов: 522