Реклама
12 Янв 2019

АО «Шубарколь комир»


АО «Шубарколь комир», г. Караганда, объявляет состоявшимся открытый тендер по закупу товаров: Лот № 1. БОЛТ М22Х75 СТ3 ГОСТ 16016 – 20,42 тонн; Лот № 2. ПРОТИВОУГОН ПРУЖИННЫЙ П-65 ТУ 32 ЦП81 – 5 386,80 килограмм; Лот № 3. ПОДКЛАДКА КД-65 B165 L360 ГОСТ 16277 – 168,17 тонн; Лот № 4. ПОДКЛАДКА Д65 ГОСТ 8194-75 – 23 392,40 килограмм; Лот № 5. НАКЛАДКА 2Р-65 СТ. ГОСТ 33184 – 31,17 тонн; Лот № 6. ШПАЛА ПРОПИТАН. ТИП 1 L2750 ГОСТ 78 – 15 837,00 штук; Лот № 7. КОСТЫЛЬ ЗАБИВНОЙ К165 D16 L165 – 28 267,84 килограмм; Лот № 8. РЕЛЬС Р-65 L25 ГОСТ Р 51685 – 482,91 тонн; Лот № 9. БОЛТ М27Х160 СТ. ГОСТ11530 С ГАЙКОЙ – 1 568,24 килограмм; Лот № 10. ПРОКЛАДКА КД-65, ЦП-361 – 12,74 тонн; Лот № 11. ШПАЛА ДЕРЕВО B250 H180 L3000-5500 – 6 комплектов; Лот № 12. КРЕПЕЖ ПК СТ. КРЕПЛЕНИЕ РЕЛЬС – 43 036 килограмм; Лот № 13. СТРЕЛКА Ж/Д ПР2434 Р-65 1/9 – 6 комплектов; Лот № 14. ШУРУП D24 L170 СТ3СП ГОСТ 809 – 44 928 килограммов, согласно п. 55 Правил закупок субъектами естественных монополий товаров, работ и услуг, затраты на которые учитываются при утверждении тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней и тарифных смет на регулируемые услуги, утвержденных приказом министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 января 2015 года № 18. Закуп по лоту № 15 – ЩЕБЕНЬ 25-60 – 16 626,74 тонны признан несостоявшимся согласно пп. 2 п. 50 Правил закупок субъектами естественных монополий товаров, работ и услуг, затраты на которые учитываются при утверждении тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней и тарифных смет на регулируемые услуги, утвержденных приказом министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 января 2015 года № 18. Победителем признано ТОО «Компания промышленных материалов (КПМ)», стоимость предложенная поставщиком составляет: по лоту № 10 – 8 918 000 тенге без НДС согласно п. 55 Правил закупок субъектами естественных монополий товаров, работ и услуг, затраты на которые учитываются при утверждении тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней и тарифных смет на регулируемые услуги, утвержденных приказом министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 января 2015 года № 18. Победителем признано ТОО «РемДорСервис», стоимость предложенная поставщиком составляет: Лот № 2 – 3 124 344 тенге без НДС; Лот № 3 – 136 890 380 тенге без НДС; Лот № 4 – 17 076 452 тенге без НДС; Лот № 5 – 29 549 160 тенге без НДС; Лот № 7 – 13 285 884,80 тенге без НДС; Лот № 11 – 6 240 000 тенге без НДС; Лот № 13 – 40 740 000 тенге без НДС; Лот № 14 – 24 261 120 тенге без. Победителем признано ТОО «ТехКомСервис», стоимость предложенная поставщиком составляет: Лот № 1 – 11 516 880 тенге без НДС; Лот № 8 – 91 269 990 тенге без НДС; Лот № 9 – 940 944 тенге без НДС; Лот № 12 – 35 289 520 тенге без НДС. Победителем признано ТОО «Семей Май», стоимость, предложенная поставщиком составляет: Лот № 6 – 128 913 180 тенге без НДС.

 «Шұбаркөл көмiр» АҚ, Қарағанды қ., тауарлар сатып алу бойынша өткен ашық тендердің қорытындысы туралы хабарлайды: Лот № 1. БҰРАНДАМА М22Х75 СТ3 ГОСТ 16016 – 20,42 тонна; Лот № 2. СЕРІППЕЛІ ҚУЫП КЕТУГЕ ҚАРСЫ ҚҰРЫЛҒЫ П-65 ТУ 32 ЦП81 – 5 386,80 килограмм; Лот № 3. ТӨСЕМ КД-65 B165 L360 ГОСТ 16277 – 168,17 тонна; Лот № 4. ТӨСЕМ Д65 ГОСТ 8194-75 – 23 392,40 килограмм; Лот № 5. ҚАПТАМА 2Р-65 СТ. ГОСТ 33184 – 31,17 тонна; Лот № 6. СІҢДІРІЛГЕН ШПАЛ ТИП 1 L2750 ГОСТ 78 – 15 837,00 дана; Лот № 7. СОҚПАЛЫ БАЛДАҚ К165 D16 L165 – 28 267,84 килограмм; Лот № 8. РЕЛЬС Р-65 L25 ГОСТ Р 51685 – 482,91 тонна; Лот № 9. БҰРАНДАМА М27Х160 СТ. ГОСТ11530 СОМЫНЫМЕН БІРГЕ – 1 568,24 килограмм; Лот № 10. ТӨСЕМ КД-65, ЦП-361 – 12,74 тонна; Лот № 11. АҒАШ ШПАЛ B250 H180 L3000-5500 – 6 жинақ; Лот № 12. БЕКІТПЕ ПК СТ. БЕКІТПЕЛІ РЕЛЬС – 43 036 килограмм; Лот № 13. СТРЕЛКА Т/Ж ПР2434 Р-65 1/9 – 6 жинақ; Лот № 14. БҰРАНДА ШЕГЕ D24 L170 СТ3СП ГОСТ 809 – 44 928 килограмм, Қазақстан Республикасының ұлттық экономика министрінің 20.01.2015 ж. № 18 бұйрығымен бекіткен Табиғи монополиялар субъектілерінің, шығындары реттеліп көрсетілетін қызметтерге тарифтер (бағалар, алым ставкаларын) немесе олардың шеткі деңгейлері мен тарифтік сметалар бекіту кезінде ескерілетін тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу Ережесінің 55 т. сәйкес өткізілді деп танылды. Лот № 15 ҚИЫРШЫҚ ТАС 25-60 – 16 626,74 тонна, Қазақстан Республикасының ұлттық экономика министрінің 20.01.2015 ж. № 18 бұйрығымен бекіткен Табиғи монополиялар субъектілерінің, шығындары реттеліп көрсетілетін қызметтерге тарифтер (бағалар, алым ставкаларын) немесе олардың шеткі деңгейлері мен тарифтік сметалар бекіту кезінде ескерілетін тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу Ережесінің 50 т. 2 тт. сәйкес өткізілмеді деп танылды. Жеңімпаз болып «Компания Промышленных Материалов (КПМ)» ЖШС танылды, жеткізушінің ұсынған бағасы: № 10 лот бойынша – 8 918 000 теңге ҚҚС-сыз, Қазақстан Республикасының ұлттық экономика министрінің 20.01.2015 ж. № 18 бұйрығымен бекіткен Табиғи монополиялар субъектілерінің, шығындары реттеліп көрсетілетін қызметтерге тарифтер (бағалар, алым ставкаларын) немесе олардың шеткі деңгейлері мен тарифтік сметалар бекіту кезінде ескерілетін тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу Ережесінің 55 сәйкес. Жеңімпаз болып «РемДорСервис» ЖШС танылды, жеткізушінің ұсынған бағасы: Лот № 2 – 3 124 344 теңге ҚҚС-сыз; Лот № 3 – 136 890 380 теңге ҚҚС-сыз; Лот № 4 – 17 076 452 теңге ҚҚС-сыз; Лот № 5 – 29 549 160 теңге ҚҚС-сыз; Лот № 7 – 13 285 884,80 теңге ҚҚС-сыз; Лот № 11 – 6 240 000 теңге ҚҚС-сыз; Лот № 13 – 40 740 000 теңге ҚҚС-сыз; Лот № 14 – 24 261 120 теңге ҚҚС-сыз. Жеңімпаз болып «ТехКомСервис» ЖШС танылды, жеткізушінің ұсынған бағасы: Лот № 1 – 11 516 880 теңге ҚҚС-сыз; Лот № 8 – 91 269 990 теңге ҚҚС-сыз; Лот № 9 – 940 944 теңге ҚҚС-сыз; Лот № 12 – 35 289 520 теңге ҚҚС-сыз. Жеңімпаз болып «Семей Май» ЖШС танылды, жеткізушінің ұсынған бағасы: Лот № 6 – 128 913 180 теңге ҚҚС-сыз.АО «Шубарколь комир», г. Караганда, объявляет о проведении 22 января 2019 года повторного открытого тендера по закупу услуг: Лот № 1. Услуга железнодорожного транспорта по междугородным перевозкам пассажиров поездами пригородными – 1 услуга – 22 075 268,52 тенге без НДС.
Полная информация о закупаемых товарах указана в тендерной документации.
Место оказания услуг по лотам № 1 – Караганда – Кызылжар – ст. Породная – Кызылжар – Караганда.
Требуемый срок оказания услуг по лотам № 1: с января 2019 года по 31 декабря 2019 года.
К участию в открытом тендере допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в пункте 7 Правил закупок субъектами естественных монополий товаров, работ и услуг, затраты на которые учитываются при утверждении тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней и тарифных смет на регулируемые услуги, утвержденных приказом министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 января 2015 года № 18.
Пакет тендерной документации можно получить в срок до 17 часов 30 минут 21 января 2019 г. включительно по адресу: г. Караганда, ул. Асфальтная, 18.
Стоимость пакета тендерной документации составляет 1 000 тенге и вносится на счет № ИИК: KZ5694804KZT22030017 в филиале № 4 АО «Евразийский банк» г. Караганды, БИК EURIKZKA Кбе 17, РНН 300100210062, БИН 020 740 000 236 либо наличными в бухгалтерию.
Субъектам малого предпринимательства и организациям, производящим товары, работы и услуги, создаваемыми общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, тендерная документация предоставляется бесплатно.
Тендерные заявки на участие в тендере, запечатанные в конверты, представляются потенциальными поставщиками в АО «Шубарколь комир» по адресу: г. Караганда, ул. Асфальтная, 18.
Окончательный срок представления тендерных заявок до 9 часов 00 минут 22 января 2019 года.
Конверты с тендерными заявками будут вскрываться тендерной комиссией в 11 часов 00 минут 22 января 2019 года по адресу: г. Караганда, ул. Асфальтная, 18.
Потенциальные поставщики и их представители (с предоставлением доверенности, заверенной подписью первого руководителя и печатью) могут присутствовать при вскрытии конвертов с тендерными заявками.
Потребители услуг (товаров, работ) субъекта естественной монополии вправе участвовать в качестве наблюдателей в проводимом АО «Шубарколь комир» тендере по закупке товаров (работ, услуг).
Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону 8 (7212) 930-250 или по эл. адресу: Nazgul.Tokasheva@erg.kz.

«Шұбаркөл көмiр» АҚ, Қарағанды қ., 22 қаңтар 2019 жылы қызметтерді сатып алу үшiн қайталап ашық тендер өткiзетiндiгi туралы хабарлайды: қала маңындағы поездармен жолаушыларды қалааралық тасымалдау бойынша теміржол көлігінің қызметі – 1 қызмет – 22 075 268,52 теңге ҚҚС-сыз.
Сатып алынатын тауарлар туралы толық ақпарат тендерлiк құжаттамада көрсетiлген.
№ 1 лот бойынша қызметтерді орындау орны – Қарағанды – Қызылжар ст. – Породная ст. – Қызылжар ст. – Қарағанды.
№ 1 лот бойынша қызметтерді орындау мерзімі: қаңтар 2019 ж. бастап 31 желтоқсан 2019 ж. дейін.
Тендерге Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі 20 қаңтар 2015 ж. № 18 бұйрығымен бекіткен Табиғи монополиялар субъектілерінің, шығындары реттеліп көрсетілетін қызметтерге тарифтер (бағалар, алым ставкаларын) немесе олардың шеткі деңгейлері мен тарифтік сметалар бекіту кезінде ескерілетін тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу ережесінің 7 -тармағында көрсетілген біліктілік талаптарға сай келетін барлық әлеуетті жеткізіп берушілер жіберіледі.
Тендерлiк құжаттама пакетiн 2019 ж. 21 қаңтар сағ. 17.30-ға дейiнгi мерзiмде мына мекен-жай бойынша алуға болады: Қарағанды қ., Асфальтная к-сi, 18.
Тендерлiк құжаттама пакетiнiң құны 1 000 теңгенi құрайды және оны мына есеп шотқа аудару қажет: № ИИК: KZ5694804KZT22030017, «Еуразиялық банк» АҚ-ның № 4 филиалы, Қарағанды қ., БИК EURIKZKA, Кбе 17, РНН 300100210062, БИН 020 740 000 236 немесе қолма-қол ақшамен бухгалтерияға.
Шағын кәсiпкерлiк субъектiлерi және Қазақстан Республикасы мүгедектерiнiң қоғамдық бiрлестiктерi жасап отырған тауарларды, жұмыстар мен қызметтердi өндiретiн ұйымдарға тендерлiк құжаттама тегiн берiледi.
Әлеуеттi өнiм берушiлер тендерге қатысу үшiн конверттерге салынып жапсырылған өтiнiмдерiн «Шұбаркөл көмiр» АҚ-на мына мекен-жай бойынша жiбередi: Қарағанды қ., Асфальтная к-сi, 18.
Тендерлiк өтiнiмдердi табыс етудiң соңғы мерзiмi – 2019 жылғы 22 қаңтар сағат 9.00-ге дейiн.
Тендерлiк өтiнiмдер салынған конверттердi тендерлiк комиссия 2019 жылғы 22 қаңтар сағат 11.00-де мына мекенжай бойынша ашады: Қарағанды қ., Асфальтная к-сi, 18.
Әлеуеттi өнiм берушiлер және олардың өкiлдерi (бірінші жетекшінің қолы қойылып, мөр басылған сенімхаты болуы тиіс) тендерлiк өтiнiмдер салынған конверттердi ашу кезiнде қатыса алады.
«Шұбаркөл көмiр» акционерлiк қоғамы сатып алу бойынша (тауарлар, жұмыстар) өткiзетiн ашық тендерге табиғи монополия субъектiлерiнiң қызметтерiн (тауарларын, жұмыстарын) тұтынушылар бақылаушылар ретiнде қатысуға құқылы.
Қосымша ақпарат пен анықтаманы 8 (7212) 930-250 телефоны бойынша немесе Nazgul.Tokasheva@erg.kz e-mail-на сұраныс жіберу арқылы алуға болады.
Количество показов: 165