Реклама
16 Мар 2019

АО «Казахтелеком»


«Қазақтелеком» АҚ филиалы – телекоммуникациялар және инфрақұрылым объектілерінің құрылыс дирекциясы – «Қазақтелеком АҚ БАТЫС АДТ бойынша талшықты-оптикалық байланыс желісі технологиясы бойынша Қазақстан Республикасының Ауылдық елді мекендерін кең жолақты қолжетімділікпен қамтамасыз ету 1-кезең» жобасының «Қоршаған ортаға әсерін бағалау» тармағы бойынша 18 науырыздан 19 сәуірге дейін қоса алғанда қоғамдық тыңдауларды сауалнама түрінде өткізу туралы хабарлайды.
Жергілікті атқарушы орган: Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы, қоғамдық тыңдауларды ұйымдастыру бөлімі, бас маманы Айчикова А. Ж. aos-2013@mail.ru, тел. +7 (7122) 325509.
Мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу жөніндегі мемлекеттік орган: Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының мемлекеттік экологиялық сараптама бөлімі.
Материал жобасың тапсыруші: «Қазақтелеком» АҚ филиалы – ТИОҚД.
Бас жобалаушы: ЖШС «KazProjectManagement».
«Қоршаған ортаға әсерін бағалау» тармағын әзірлеуші: ЖК «Джунусова Г. А.».
Жобалық құжаттамамен мына мекен жайында танысуға болады: http://atyrau.gov.kz.
Барлық ұсыныстар мен ескертулер ip_junussova@inbox.ru поштасы арқылы немесе +7(727)3024327 телефонымен қабылданады.

Дирекция по строительству объектов телекоммуникаций и инфраструктуры – филиал АО «Казахтелеком» извещает о проведении общественных слушаний путем опроса общественного мнения в период с 18 марта по 19 апреля 2019 года по проекту «Оценка воздействия на окружающую среду» к РП «Обеспечение широкополосным доступом сельских населенных пунктов Республики Казахстан по технологии волоконно-оптических линий связи по Западной РДТ АО «Казахтелеком», 1-й этап».
Местный исполнительный орган: управление природных ресурсов и регулирования природопользования, отдел организации общественных слушаний, главный специалист Айчикова А. Ж., aos-2013@mail.ru, тел. +7 (7122) 325509.
Государственный орган по проведению государственной экологической экспертизы: отдел государственной экологической экспертизы управления природных ресурсов и регулирования природопользования.
Заказчик материалов проекта: ДСТИ – филиал АО «Казахтелеком».
Генеральный проектировщик: ТОО «KazProjectManagement».
Разработчик раздела ОВОС: ИП «Джунусова Г. А.».
С проектной документацией можно ознакомиться: http://atyrau.gov.kz.
Все замечания и предложения принимаются на почту ip_junussova@inbox.ru
или по номеру +7 (727) 3024327.

Количество показов: 148